اسید اگزالیک در دو نوع آزمایشگاهی و صنعتی وجود دارد که به شکل جامد دانه های بلوری سفید حل شونده در آب می باشد خاصیت اسیدی قوی دارد از تماس با پوست و چشم باید خودداری شود اسید اگزالیک به صورت طبیعی در بعضی مواد خوراکی مثل اسفناج ریواس کلم چغندر وجود دارد.