فروش اسید اگزالیک آلمانی به صورت جامد با بهترین برند معتبر معروف جهت از بین بردن کنه واروا در داخل کندو ها با تأثیر فوق العاده در بسته بندی های یک کیلویی با قیمت مناسب بدون تلفات برای زنبور ها قابل استفاده در روش های تصعیدی بخور اسپری قطره ای.