از مصرف زیاد اسید اگزالیک خوراکی که در بعضی از مواد خوراکی وجود دارد باید اجتناب کرد چرا که مقدار بالای این اسید برای بدن سمی می باشد و باعث بروز مشکلاتی از قبیل سنگ کلیه دل درد تهوع افت فشار شود در صورت مسمومیت سریعا به پزشک مراجعه شود.