اسید اگزالیک صنعتی کاربرد های فراوانی دارد از جمله در رنگرزی برای تثبیت رنگ در تولید شوینده ها به عنوان سفید کننده در صنعت چوب به عنوان سفید کننده در کارگاه های هنری برای از بین بردن لکه مرکب در آبکاری فلزات تمیز کننده زنگ آهن استفاده در پاک کردن چرخ خودرو ها.