استفاده از اسید اگزالیک با توجه به کاربرد های فراوان بسیار رواج دارد در ایران خرید و فروش اسید اگزالیک چینی با قیمت مناسب بازار خوبی دارد برعکس دیگر اجناس چینی که بدون کیفیت می باشد اسید اگزالیک چینی با کیفیت و مرغوب می باشد.