برای سهولت در بازدید و برداشت محصولات عسلی چون بره موم نیاز است که از ابزاری مانند اهرم زنبورداری استفاده کرد. انواع اهرم زنبورداری در حرفه پرورش زنبور عسل استفاده می شود که وجود هر کدام مورد نیاز و ضروری است.