انواع کلاه زنبورداری براساس نوع و جنس ساخت آن تقسیم بندی می شود که از مهمترین آن ها می توان به کلاه توری زنبورداری، کلاه دوسیم یا مهندسی زنبورداری، کلاه حصیری زنبورداری و کلاه فضایی یا جمع شونده زنبورداری اشاره نمود که طبق سلیقه همه زنبوردارها ساخته شده اند.