یکی از لوازم زنبورداری ایزولاتور است که قفس توری دارای یک یا چند قاب است که برای نگهداری ملکه جهت جابجایی ملکه یا تولید ژل رویال از آن استفاده می شود این دستگاه دارای شبکه های ریز است که ملکه از آن نمی تواند عبور کند.