درست است که بره موم عسل یکی از محصولات زنبورداری به شمار می آید، اما خواص دارویی و درمانی این محصول باعث شده است تا فروش محصولاتی مانند کپسول بره موم در داروخانه نیز انجام بگیرد. البته تمام این محصولات از قبیل قرص و کپسول بره موم و همچنبن کرم بره موم در تمام فروشگاه های محصولات زنبور عسل موجود هستند.