ژل رویال همواره به عنوان ماده اعجاب انگیز و معجزه گر شناخته شده است. از خاصیت ژل رویال عسل، تاثیر در انواع بیماری ها و زیبایی و سلامت پوست و مو است. امروزه دامنه خاصیت ژل رویال عسل و استفاده از آن در حال افزایش است.