بره موم ماده ای شگفت است که خواص بسیاری در ضد عفونی کردن بدن و بیماری های مختلف دارد که برای سهولت در مصرف کپسول بره موم تولید شده است تا افراد بیمار بتوانند از خاصیت کپسول بره موم بهره مند شوند.