اسید اگزالیک اسیدی است که در انواع میوه و سبزیجات وجود دارد. این اسید به عنوان یک آفت کش بسیار قوی شناخته می شود که برای دفع آفات و کنه واروا استفاده می شود که زنبوردار اصلی ترین خریدار اسید اگزالیک است.