یکی از راه های استفاده از بره موم و مشاهده تاثیرات آن بر بیماری خود، خرید اینترنتی کپسول بره موم است. چرا که با خرید اینترنتی می توان از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری نمونده و با استفاده از کپسول بره موم با بیماری مقابله کرد.