خرید داروهای زنبور عسل همواره با استقبالی کم نظیر از سوی مشتریان همراه بوده است. محصولات اصلی و جانبی کندو های زنبور عسل بسیار مغذی و شفا بخش هستند و از همین رو مورد توجه ویژه طبیبان طب سنتی و همچنین پزشکان حاذق و با تجربه قرار دارند.