همانطور که برای تهیه لباس زنبورداری می توان اقدام به خرید اینترنتی لباس زنبورداری کرد، خرید دستکش زنبورداری هم از این طریق ممکن است. تمام مراکزی که به عنوان فروشگاه لوازم زنبورداری در حال فعالیت هستند، این محصول را در اختیار خریدار قرار می دهند.