میزان خرید عسل طبیعی در تهران بسیار بیشتر از سایر استان های کشور است. دلیل این امر را می توان بالا بودن میزان جمعیت در این شهر دانست. اما هر چه که هست این امر باعث بالا رفتن میزان خرید اینترنتی تهرانی ها شده است. چون بازار عسل تهران بیشتر فروش های خود را به صورت اینترنتی به انجام می رساند.