با توجه به اینکه عسل چهل گیاه محصولی است که در تولید آن از شهد گیاهان مختلفی استفاده شده است، خواص این عسل هم به اندازه همان گیاهان زیاد است. و البته یکی از دلایل بالا بودن میزان خرید عسل چهل گیاه وجود همین خواص است.