از جمله روش به روش ترین راههای فروش عسل، از طریق روش های اینترنتی و آنلاین است. سایت های اینترنتی یکی از بهترین گزینه ها برای خرید عسل هستند. مخصوصا زمانی که خریدار به دنبال نوع خاصی از عسل است. به همین دلیل است که بسیاری از خریداران برای خرید عسل ارگانیک روش های آنلاین را انتخاب می کنند.