برای خرید ملکه زنبور عسل باید دقت داشته باشید که هر ملکه ای در کندو نمی تواند قدرت آن را افزایش داده یا در آن باقی بماند، برای خرید ملکه زنبور عسل و بهره وری مناسب از کندو می بایست از نژاد متناسب با فضای کندو استفاده کرد.