بسیاری از زنبورداران برای داشتن کندوهایی سرشار از عسل و ژل رویال اقدام به خرید ملکه کاسپین می کنند. در واقع با وجود توانایی بالای ملکه کاسپین، اما این نژاد برای هر کندویی مناسب نبوده و نمی توان در هر کلنی از آن بهره برد.