افراد و صنایعی که اقدام به خرید موم زنبورعسل می نمایند، باید از طبیعی بودن این محصول اطمینان حاصل نمیاند. یکی از دلایلی که قیمت موم عسل طبیعی بالا رفته است، تعداد زیاد موم نامرغوب در بازر است که باعث شده است موم طبیعی به محصول کمیاب تبدیل شود.