زنبورداران برای خرید موم عسل باید مومی را خریداری کنند که به صورت آج شده درآمده باشد و بلافاصله قابل استفاده در کندو باشد. قیمت موم آج شده در بازار به درجه کیفیت آن بستگی دارد. زنبوردار در خرید موم آج شده باید دقت کند مومی طبیعی و مرغوب خریداری نماید.