یکی از روش های مؤثر مبارزه با کنه واروا در کندوی زنبورعسل استفاده از داروی هایوکلین می باشد هایوکلین دارویی کاملا ارگانیک برگرفته از ترکیبات اسیدی عسل می باشد با خرید هایوکلین با اطمینان آن را در مقابله با آفات به کار ببرید. در صورت لزوم استفاده از دارو تا ریشه کن شدن نهایی کنه ها ادامه یابد.