یکی از نکات مهم در بهره مندی از خواص بی نظیر ژل رویال خرید ژل رویال اصل است زیرا خرید ژل رویال اصل باعث می شود همان تاثیراتی که ما از ژل رویال برای درمان بیماری و مشکلات خود انتظار داریم را مشاهده کنیم.