برای مصرف ژل رویال که پر از خواص است و می تواند طیف گسترده ای از بیماری ها را در بر بگیرد، خرید ژل رویال ایرانی بهترین گزینه است چرا که ژل رویال های وارداتی برای مصارفی جز مصارف درمانی بوده و نمی توان به اصل بودن آن اطمینان کرد.