مکمل کاسپین سولوشن یک داروی ترکیبی است که بیشترماده تشکیل دهنده آن ژل رویال می باشد این مکمل جهت افزایش تخم ریزی ملکه استفاده می شود با خرید کاسپین سولوشن و استفاده از آن در فصل مخصوص کندو های خود را تقویت نموده بازدهی و سود آوری کندو ها را چندین برابر نمایید امکان خرید اینترنتی وجود دارد.