برای خرید کلاه زنبورداری به چه نکاتی باید توجه کرد؟ کلاه زنبور داری از جنس مقاوم دارای کیفیت بالا تهیه شده باشد امکان تهویه مناسب داشته باشد به طور کامل سر صورت گردن را در مقابل آفتاب و گزیدگی زنبور ها حفظ نماید اندازه مناسب سر یا قابلیت تنظیم داشته باشد قیمت کلاه نیز مناسب باشد.