خرید کندوچه زنبور عسل با قاب یا بدون قاب کف باز کف بسته از جنس چوب تبریزی اعلا با ضخامت کافی به صورت جزئی یا عمده از فروشگاه اینترنتی به بهترین قیمت روز ارسال به سراسر کشور با هزینه کم امکان خرید حضوری و بازدید در محل وجود دارد.