یکی از نکات مهم در زنبورداری و پرورش زنبور عسل انتخاب گونه مناسب زنبور با هر منطقه می باشد نکته دیگر دقت در خرید کندو یا خرید کندوچه چوبی مناسب است و اینکه کندو در چه زمانی از کجا تهیه شود همچنین تشخیص فصل مناسب برای هر یک از اقدامات لازم در کندو ها بسیار حائز اهمیت می باشد.