در زنبورداری مدرن زنبورداران باید هر لحظه منتظر ایجاد ابزاری جدید برای پیشبرد کارهای زنبورداری باشند. کندو فلو هایو یکی از جدیدترین ابزارهایی است که این روزها قدم در فروشگاه های ابزار زنبورداری گذاشته است. خرید کندو فلو هایو برای زنبورداران می تواند یک سرمایه گذاری بسیار پرسود باشد.