در این بخش تعدادی از خواص درمانی بره موم که به اثبات رسیده است را ذکر می کنیم. افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن، میکروب زدایی، کنترل دیابت و مقابله با سرطان از خواص درمانی بره موم می باشند.