عصاره بره موم که از ماده رزینی بره موم تهیه می شود، برای مصرف آسان تر این ماده ساخته شده است. خاصیت آنتی باکتریایی و ضد قارچی و ضد سرطانی از برجسته ترین خواص عصاره بره موم می باشد.