استفاده از ژل رویال در قسمت های مختلف بدن بدون شک سبب تاثیرات مثبت در آن ناحیه و رفع مشکل آن می گردد. به همین دلیل است که خواص ژل رویال برای مو انکار ناپذیر است ک مصرف مداوم آن سبب درخشانی مو و رفع حالت شکنندگی آن شده و ریشه مو را تقویت می کند.