فواید گسترده عسل بر کسی پوشیده نیست و همواره از این ماده برای مصارف درمانی استفاده می شده است. ژل رویال عسل و خواص ژل رویال عسل نیز همانند خود عسل بسیار گسترده هستند و در زمینه های درمانی زیادی کاربرد دارند.