در گذشته از خواص بره موم برای پوست استفاده های بسیاری می شده است. یکی از این استفاده ها برای درمان زخم ها و سوختگی ها و همینطور مشکلات پوستی مانند اگزما بوده است. خواص کرم بره موم که این روزها از بره موم خام تهیه می شود، نیز کمتر از بره موم خالص نیست.