خواص کپسول بره موم را می توان با مصرف این ماده در دوره درمان معینی مشاهده کرد. از جمله این خواص می توان به تاثیر در سرما خوردگی، بیماری ها و زخم های پوستی و کاهش عوارض شیمی درمانی اشاره کرد.