بهترین روش برای کنه کشی کندو ها بدون عوارض احتمالی برای زنبور ها استفاده از دستگاه بخور اسید اگزالیک ایرانی می باشد این دستگاه کاملا مشابه با انواع خارجی می باشد با کارکرد عالی سرعت اثر بخشی مطلوب با مصرف بسیار ناچیز ارزان اسید اگزالیک کل سطح کندو را از کنه پاکسازی می کند.