با اینکه تولید ژل رویال را بدون استفاده از ابزار خاصی هم می توان انجام داد، اما استفاده از دستگاه تولید ژل رویال باعث می شود تا میزان تولید ژل رویال از هر کندو افزایش یابد.  در قدم دوم، این مهارت زنبوردار است که باعث می شود تا میزان تولید ژل رویال افزایش یابد.