یکی از مرغوب ترین عسل هایی که در کل کشور برداشت می شود عسل اصل سبلان است. طبیعتی که دامنه های سبلان برای زنبوردار فراهم کرده است باعث شده است تا کیفیت عسل های به تولید رسیده در این منطقه مخصوصا عسل سبلان اردبیل بسیار بالا باشد.