عسل طبیعی سبلان از گیاهانی به دست می آید که در دامنه های سبلان رشد کرده اند. بسیاری از این گیاهان دارای خواص دارویی و درمانی بسیاری هستند که این خواص را به عسل سبلان اردبیل منتقل می کنند. دلیل اینکه این نوع عسل در بازار طرفداران زیادی دارد همین مسئله است.