مناطق جنوبی ایران یکی از بهترین اقلیم ها را برای تولید عسل وحشی دارا می باشد. عسل وحشی جنوب از جمله مرغوب ترین عسل های وحشی به شمار می آید. فروش این عسل علاوه بر داخل کشور، به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز انجام میگیرد.