بهترین نوع عسل برای خریدارانی که دائما می پرسند بهترین عسل از چه گیاهی است، عسل چهل گیاه اصل است. چون این عسل از گیاهان متعددی به دست می آید و به همین دلیل تمام خواص این گیاهان را دارا می باشد. در ضمن خریداران عسل باید نسبت به اصل بودن محصول حساسیت بیشتری داشته باشند تا نوع آن.