عسل گرده دار به عسلی گفته می شود که برای تهیه آن مقدار مشخصی عسل و گرده گل مخلوط شده است. گرده گل برای لاغری و همچنین درمان بیماری های مختلفی از جمله پروستات مورد استفاده قرار میگیرد. مخلوط کردن گرده با عسل نگهداری گرده گل را نیز راحت تر خواهد کرد.