برای اینکه همه انسانها با هر ذائقه ای بتوانند از بره موم برای حفظ سلامتی خود استفاده کنند، عصاره بره موم اصل ساخته و عرضه می شود که از بره موم اصلی تولید شده و تمامی خواص آن را داراست.