یکی از روش های مصرف بره موم خام، جویدن بره موم است. اما چسبندگی بره موم مانع از این می شود تا بتوان به این شکل از بره موم بهترین و بیشترین استفاده را کرد. استفاده از عصاره بره موم را می توان یکی از بهترین اشکال مصرف این محصول دانست.