در عکس دستگاه بخور اسید اگزالیک تمام قسمت های دستگاه قابل مشاهده است که ساختار ساده ای دارد استفاده از آن مشکل نیست با سرعت بالا کندوها را با بهترین روش انواع آفات خصوصا کنه واروا موجود در کندو ها از بین برده می شوند بدون اینکه به لارو زنبور یا زنبور ملکه آسیبی برسد.