در گذشته مرسوم بوده است که زنبورداران برای خرید لوازم و وسایل زنبورداری به فروشگاه ادوات زنبورداری مراجعه می کردند. اما رواج یافتن خرید اینترنتی لباس زنبورداری، راه را برای خرید سایر ادوات زنبورداری به صورت اینترنتی و آنلاین باز کرده است.