دلیل اینکه تعداد فروشگاه وسایل زنبورداری که به صورت آنلاین در حال فعالیت هستند، روز به روز در حال افزایش است این است که تمایل خریداران به خرید های اینترنتی به حدی افزایش یافته است که مرکزی که فروشگاه خود را به سایت و یا شبکه های مجازی منتقل نکند محکوم به نابودی خواهد بود.