بیشترین شهرهایی که در آنها فروش ادوات زنبورداری انجام میگیرد، شهرهایی هستند که زنبورداران زیادی در آنها در حال فعالیت هستند. برای مثال فروش لوازم زنبورداری در اصفهان به دلیل بالا بودن تولید عسل در این شهر نسبت به سایر شهرها بالا می باشد.