مراکزی که فروش لوازم زنبورداری را انجام می دهند، با فروش استراکتور دستی فرصتی را برای زنبورداران فراهم می کنند تا با صرف حداقل هزینه ها موفق به خرید این دستگاه شده و بتوانند عسل های تولیدی خود را با استفاده از این دستگاه به صورت جداشده از موم روانه بازار کنند.